Ngày 30/7/2019, trường Tiểu học Thị trấn Phùng long trọng tổ chức chào đón 228 học sinh lớp 1 mới.